Goed bezochte informatieavond sociale woningbouw Rijnlandlaan

Datum post: 01-12-2017

Woensdag 29 november zijn nieuwe voorstellen gepresenteerd voor sociale woningbouw aan de Rijnlandlaan. De belangstelling was -met ongeveer 50 aanwezigen- groot. Tijdens de avond is een reactie gevraagd op de manier waarop aandachtspunten uit de informatieavond van februari 2017 en diverse gesprekken met omwonenden zijn verwerkt in de verschillende scenario’s. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde zoals de hoeveelheid bebouwing en het behoud van groen, de omvang en hoogte van de sociale woningbouw op deze locatie, zorgen om de parkeerdruk en verkeersveiligheid in de wijk, aandacht voor de veiligheid in de avond op het terrein van de school, kinderopvang, turnhal en het verzoek voor meer speelruimte in de wijk.

 
In de drie gepresenteerde alternatieve stedenbouwkundige schetsen blijft er door de bebouwing op een andere manier te plaatsen meer ruimte over voor groen. Dat werd door omwonenden positief ontvangen. Wel is er nog steeds zorg over de hoeveelheid woningen die in de plannen staat. Inwoners in Leidschendam-Voorburg die een sociale woning zoeken, wachten gemiddeld 7 jaar op een woning. Dat is de reden waarom de gemeenteraad heeft besloten dat er in heel de gemeente meer sociale woningbouw moet komen. Een van de uitganspunt daarbij is tot 60 woningen op de locatie Rijnlandlaan te realiseren.

 
Parkeren blijft een aandachtspunt. Hoewel werd toegelicht dat voor elk scenario berekend was dat er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd en mogelijke toename van verkeer past in wat de inrichting van de wegen in de buurt aan kan, toonden omwonenden angst voor overbelasting van de wijk bij het gebruik van de turnhal en avondactiviteiten op de scholen. Ook het feit dat forenzen hun auto parkeren en verder reizen met het openbaar vervoer baart hen zorgen. Recentelijk is daartoe de blauwe zone uitgebreid.

 
Verder werd er aandacht gevraagd voor de nieuwbouw van Veurs Voorburg. De school wil dat er zo snel mogelijk gebouwd wordt. Er werd de suggestie gedaan om het Veurs Voorburg te bouwen op de plek waar sociale woningbouw gepland staat, maar dat is ruimtelijk gezien niet wenselijk omdat de woningen ingeklemd worden tussen twee scholen en een kinderopvang. De sociale veiligheid op het schoolplein van de Dijsselbloem wordt in 1 scenario geborgd door een wandelpad langs het schoolplein. In de andere scenario’s kunnen de speelterreinen goed afgesloten worden met hekken. In alle alternatieve scenario’s wordt de school Veurs Voorburg anders gepositioneerd waardoor het schoolplein van de Dijsselbloem groter wordt.

 
Omwonenden geven aan dat de locatie qua openbaar vervoer en voorzieningen ideaal is voor ouderen. De woningcorporatie wil alle woningen geschikt maken voor 55+ en langer zelfstandig wonen. Hoewel de toewijzing van de woningen nog onbekend is, hoopt de woningbouwvereniging de doorstroom van ouderen uit eengezinswoningen op gang te brengen door appartementen aan te bieden, zodat eengezinswoningen vrij komen voor gezinnen.

 

Vervolg

De reacties van de informatieavond betrekt het college van burgemeester en wethouders in een voorstel, dat in januari ter besluitvorming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De diverse scenario’s die gepresenteerd zijn worden geplaatst op de website www.lv.nl/rijnlandlaan.

Redactie Zicht Op Vandaag

Meer over Redactie >

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *