Colofon

Zicht Op Vandaag is de online editie van de krant ‘Zicht Op regio Haaglanden’ een uitgave van Joup BV. De krant verschijnt 16 keer per jaar met 5 edities. Deze vijf edities hebben een gecombineerde oplage van 154.539 exemplaren

Verspreidingsgebieden:
Zicht Op Rijswijk oplage: 27.462
Zicht Op Voorburg oplage: 21.005
Zicht Op Leidschendam oplage: 23.971
Zicht Op Wassenaar & Voorschoten oplage: 24.298
Zicht Op Zoetermeer oplage: 57.803

Accountmanager:
Marleen Osinga, m.osinga@zichtophaaglanden.nl

Redactie:
Laura Boeters, Marinda Vis, Max Michelsen, Lisette Weber-Ziere, Roland Pluut.
redactie@zichtophaaglanden.nl

Vormgeving:
Zicht Op Media

Verspreiding:
FRL verspreidingen BV