Adverteren

Zicht Op Vandaag biedt diverse mogelijkheden voor adverteerders. Adverteren kan zowel in onze kranten, als op onze website.

Zicht Op Vandaag is de online editie van de krant ‘Zicht Op Haaglanden’ – een uitgave van Joup BV. De krant verschijnt 18 keer per jaar in 5 edities. Deze vijf edities hebben een gecombineerde oplage van 154.539 exemplaren.

Verspreidingsgebieden
Leidschendam e.o. : 23.971 exemplaren
Rijswijk: 27.462 exemplaren
Voorburg: 21.005 exemplaren
Wassenaar & Voorschoten: 24.298 exemplaren
Zoetermeer: 57.803 exemplaren

Huis-aan-huiskrant
Formaat: Weekendformaat, Tabloid ± A3
Papier: 45 grams, Courantdruk FSC
Uitvoering: Full Color

Prijzen
1/1 (260 breed x374mm hoog) per editie €580,00 / serie (per editie) €480,00
1/2 (260 breed x185mm hoog) per editie €350,00 / serie (per editie) €290,00
1/4 (staand 128 breed x185mm hoog/liggend 260 breed x90,5mm hoog) per editie €210,00 / serie (per editie) €175,00
1/8 (128 breed x90,5mm hoog) per editie €125,00 / serie (per editie) €105,00
1/16 pagina (60,5mm breed x 90,5mm hoog) staand I (128mm breed x 43,25mm hoog) liggend
Standaard prijs: € 75,- per editie I serie prijs: € 65,- per editie
Voorpagina foto incl. vervolgartikel: € 600,- per editie
Voorpagina blok (62,5 breed x61,5mm hoog) per editie
Standaard prijs: €125,00
Voorpagina doorverwijzing (60 breed x51,2mm hoog) per editie
Standaard prijs: €40,00

Op onze website hebben we diverse mogelijkheden voor branded content.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Marleen Osinga, m.osinga@zichtop.nl

Aanleverspecificaties

Advertentie Voorwaarden